Skyltar och kartor - UTÖ

Projektidé

Syftet är att förbättra kommunikationen med besökare, svenska och internationella. Skyltarna ska harmonisera med Skärgårdsstiftelsens redan uppsatta skyltar i gruvbyn där även en samlingstavla ska sitta för att få en geografisk överblick av ön. Skyltar ska även finnas på bryggorna, både i tryckt och digital form.

Projektet är genomfört

Skärgårdsstiftelsen beviljades medel för att skapa skyltar och informationstavlor på flera öar. För Utös del har projektet genomförts tillsammans med projektet vandrings- och springstigar. 

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:sep-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att förbättra kommunikationen med besökare.

Initiativtagare
Skärgårdsstiftelsen
Kontaktperson
Sandra Löfgren
Organisation
Skärgårdsstiftelsen
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
130 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Sandra Löfgren

* Obligatorisk information