Studentbostäder för ö-bor - SANDHAMN

Rätt för skärgårdsbarnen att ha ett säkert boende för att kunna gå i skolan.

Delmål:

  • Undersöka möjlighet att få med flera kommuner i samma projekt som har samma behov.
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Ett tryggt boende och lösning för gymnasieelever från skärgården som inte kan pendla till skolan.

Initiativtagare
Cattis Almlöf
Kontaktperson
Cattis Almlöf
Telefon
070 435 58 37
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Karin aaseby
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
SIKO 
Uffe westerberg
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi som jobbar med projektet

Cattis Almlöf
Karin Aaseby
Uffe Westerberg

Kontakt

Kontaktperson: Cattis Almlöf
Telefon: 070 435 58 37

* Obligatorisk information