Svensk landskapsvård - RUNMARÖ

Uppstasrtsprojekt av skärgårdsbaserad verksamhet. Verksamheten innefattar vård av träd, hagmarker, jordbrukslandskap och kulturbyggnader i ett unikt kulturlandskap, med start på Runmarö. Därefter kan idén föras vidare till andra delar i Stockholms skärgård.  

Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att starta en verksamhet som arbetar för ett bevarande av jordbruk och kulturlandskapen i skärgården. Ett mål är att verksamheten ska skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Initiativtagare
Elias Blücher
Kontaktperson
Elias Blücher
Telefon
076 308 33 00
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Elias Blücher
Telefon: 076 308 33 00

* Obligatorisk information