Tjockö historia - TJOCKÖ

Projektidé

Insamla och dokumentera material (artiklar, böcker, fotografier, muntliga utsagor) om Tjockö och omnejds historia. Materialet ska internet-baseras och struktureras på ett sökbart sett.

Delmål

Strukturerar projektet och intervjua nu levande fastboende.

Koppling till

Roslagens sparbanks stiftelse.

Projektgrupp

I projektgruppen deltar Irene Takanen. Richard Rundgren Björk, Per Afrell, Per Ericson, Nils Viking, Hans Schedin, Lennart Gylling.

Status Aktiv Start:mar-18 Slut:feb-21 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa och tillgängliggöra materialet så fritt som möjligt.

Initiativtagare
Hans Schedin
Kontaktperson
Hans Schedin
Telefon
070 633 93 89
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Katarina axelsson
Lantmäteriet 
Finansiering
Ej klar
Total budget
75 000 kronor.
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program

Vi som jobbar med projektet

Hans Schedin
Katarina Axelsson

Kontakt

Kontaktperson: Hans Schedin
Telefon: 070 633 93 89

* Obligatorisk information