Trafikbrygga på Karsholm - MÖJA

Projektidé

Att alla som bor på ön Karsholm i Stavsuddaskärgården i Värmdö kommun tillsammans ska utveckla möjligheten att gemensamt, på ett smart, hållbart och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från ön, året runt. Visionen är att skapa förutsättningar för att leva och bo, gynna näringslivet samt bidra till en hållbar utveckling i skärgården.

Projektet är genomfört

En trafikbrygga med Waxholmstrafik har invigts den 11 december 2016. Film från invigningen finns här.

Projektet har finansierats via bryggföreningens medlemmar och med bidrag från Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet samt via Region Stockholm och Värmdö kommun. 

Status Genomförd Start:jun-15 Slut:jun-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att skapa en trafikbrygga med tillhörande anläggningar och gångstigar för att göra hela ön tillgänglig för alla – boende, besökare, unga och gamla – året runt.

Delmål: Erhålla nyttjanderättsavtal för mark, strandskyddsdispens, finansiering, erhålla bygglov, upphandla entreprenörer, bygga och inviga till vintertidtabellen 2016.

Initiativtagare
Karsholms Bryggförening
Kontaktperson
Göran Lagerström
Telefon
073 853 70 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Hembygdsföreningen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Göran Lagerström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information