Trafikbrygga på Karsholm - MÖJA

Projektidén är att alla som bor på ön Karsholm i Stavsuddaskärgården i Värmdö kommun tillsammans ska utveckla möjligheten att gemensamt, på ett smart, hållbart och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från ön, året runt. Visionen är att skapa förutsättningar för att leva och bo, gynna näringslivet samt bidra till en hållbar utveckling i skärgården.

Projektet är genomfört och en trafikbrygga med Waxholmstrafik har invigts den 11 december 2016.

Status Genomförd Start:jun-15 Slut:jun-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att skapa en trafikbrygga med tillhörande anläggningar och gångstigar för att göra hela ön tillgänglig för alla – boende, besökare, unga och gamla – året runt.
Delmål: Erhålla nyttjanderättsavtal för mark, strandskyddsdispens, finansiering, erhålla bygglov, upphandla entreprenörer, bygga och inviga till vintertidtabellen 2016.

Initiativtagare
Karsholms Bryggförening
Kontaktperson
Göran Lagerström
Telefon
073 853 70 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Lena håkansson
Region Stockholm
Shewen nysmed
Hembygdsföreningen
Göran lagerström
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Göran Lagerström
Lena Håkansson
Shewen Nysmed

Kontakt

Kontaktperson: Göran Lagerström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information