Ungdomsverksamhet - MÖJA

Projektidén är att bedriva en meningsfull fritidsaktivitet för Möjaskärgårdens ungdomar som både är utbildande och rolig. Verksamheten ska inriktas på djurhållning och på att sprida kunskap om jordbruk. Får, hästar, kor och ridverksamhet finns.

Nuläge: Projektet är vilande och beräknas eventuellt dra igång våren 2018.

Status Vilande Start:jul-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Att lära den yngre generationen hur det är att bedriva jordbruk samt att så ett frö till intresse att i framtiden utbilda sig inom jordbruk.

Initiativtagare
Möja Öbruk
Kontaktperson
Rolf Åkesson
Telefon
070 750 56 30
Organisation
Möja Öbruk
Finansiering
Ej klar
Total budget
150 000 SEK
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Rolf Åkesson

Kontakt

Kontaktperson: Rolf Åkesson
Telefon: 070 750 56 30

* Obligatorisk information