Upprustning av Krokviksvägen – NÄMDÖ

Projektidé

Krokviksvägen är den enda landförbindelsen tvärs över centrala Nämdö. Det är en gammal körväg som binder samman fastigheterna på västra Nämdö med hembygdsgård, kyrka och service på den östra sidan av ön. Krokviksvägen har slitits hårt under de senaste 40 åren och är i kraftigt behov av upprustning. I samband med upprustningen av vägen finns det möjlighet att ge plats för Vattenfall att lägga högspänningskabel i grusskiktet och för Nämdö Fiber att lägga rör för bredbandsfiber.

Projektet är genomfört 

Krokviksvägen har rustats upp på en sträcka av drygt 1,5 km. Upprustningen har skett i samarbete med Vattenfall (kabel för högspänning) och Nämdö Fiber (fiber för bredband) med bidrag från Värmdö kommun och Jordbruksverket via EU-finansierade Leader Stockholmsbygd. På västra Nämdö finns ett 60-tal fastigheter, huvudsakligen med fritidsboende, som nu har bättre möjlighet att ta del av aktiviteter på Nämdö. En bättre väg har även varit efterlängtad av öns hantverkare, som nu lättare kan komma till sina kunder på den västra sidan. Den upprustade vägen är i sig en symbol för ett gott samarbete mellan fastboende och fritidsboende på Nämdö.

Besiktning av vägen skedde fredag den 29 juli 2018 i närvaro av markägare, fastboende, fritidsboende, entreprenören och representanter för Vattenfall och Nämdö Fiber. Bilden ovan är tagen vid besiktningen. 

Status Genomförd Start:aug-17 Slut:jun-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att kraftigt förbättra kommunikationerna mellan Nämdös östra och västra sida genom bättre markförbindelse.

Initiativtagare
Intresseföreningen för Krokviksvägen
Kontaktperson
Malcolm Dixelius
Telefon
070 422 26 50
Organisation
Intresseföreningen för Krokviksvägen
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Leader 
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
2 000 000 koronr
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Malcolm Dixelius
Telefon: 070 422 26 50

* Obligatorisk information