Upprustning kulturmiljöer - MÖJA

Projektet syftar till att bevara kulturmiljöerna i Möjaskärgården.

I projektet ingår:

  • Förstudie: Kostnadskalkyl på prioriterade åtgärder på dansbanan och skolan i Långvik.
  • Söka medel och genomföra åtgärder utifrån förstudie.

I nuläget är Möjabions digitalisering på gång, som är en aktuell aktivitet inom projektet. Projektgruppen väntar på Jordbruksverkets beslut om äskade medel. Svenska Filminstitutet har redan beviljat 200 000 kronor för digitalisering av Möjabion.

Status Aktiv Start:mar-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Bevara våra kulturmiljöer och utveckla verksamheten i dem.
Delmål: Förstudie.

Initiativtagare
Möja kulturella ungdomsrörelse (MKU)
Kontaktperson
Inger Olsson
Organisation
Möja kulturella ungdomsrörelse
Inblandade myndigheter och organisationer
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Inger Olsson

* Obligatorisk information