Upprustning och återtändning av Skötrökans Fiskefyr

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga har tillsammans med Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets tagit initiativ till renovering av Skötrökans fiskefyr. Arbetet är tänkt att genomföras till största delen av ideella krafter. Medlemmar i Bygdemuseet Ornö och hamn och farledskommittén i Kryssarklubbens Stockholmskrets demonterar den gamla fyren och gjuter ny sockel. Marina läroverket i Danderyd har erbjudit sig att svetsa ihop en ny fyrkonstruktion. 

Delmål:

  • Skapa kontakt med Kryssarklubben/ fast- och fritidsboende på Ornö.
  • Möjliggöra att människor får ta del av historien kring fiske och fiskefyren på Huvudskär i syfte att väcka uppmärksamhet för Ornö skärgård.

Projektmedel har beviljats via Skärgårdsmedel. 

Syfte och mål

Att Fiskefyren på Skötrökan ska lysa igen och bli ett värdefullt navigationsstöd för bofasta skärgårdsbor, fritidsboende, sjöfarare med flera.

Initiativtagare
Anders Willborg och Torbjörn Malm
Kontaktperson
Anders Willborg
Telefon
070 318 94 63
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Erik josephson
Länsstyrelsen
Rebecca berlin, Tomas norberg
Region Stockholm
Christina larsson
Hembygdsföreningen
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Anders Willborg
Erik Josephson
Rebecca Berlin
Tomas Norberg
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Anders Willborg
Telefon: 070 318 94 63

* Obligatorisk information