Upprustning och återtändning av Skötrökans Fiskefyr

Projektidé

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga har tillsammans med Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets tagit initiativ till renovering av Skötrökans fiskefyr. Arbetet är tänkt att genomföras till största delen av ideella krafter. Medlemmar i Bygdemuseet Ornö och hamn och farledskommittén i Kryssarklubbens Stockholmskrets demonterar den gamla fyren och gjuter ny sockel. Marina läroverket i Danderyd har erbjudit sig att svetsa ihop en ny fyrkonstruktion. 

Delmål:

  • Skapa kontakt med Kryssarklubben/ fast- och fritidsboende på Ornö.
  • Möjliggöra att människor får ta del av historien kring fiske och fiskefyren på Huvudskär i syfte att väcka uppmärksamhet för Ornö skärgård.
Projektet är genomfört

Fiskefyren på Skötrökan lyser igen. Projektmedel har beviljats via Skärgårdsmedel. Mycket frivilligarbete har även lagts ned från Marina Läroverket, Kryssarklubben och Ornö Hembygdsförening. 

Status Genomförd Start:maj-18 Slut:okt-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Att Fiskefyren på Skötrökan ska lysa igen och bli ett värdefullt navigationsstöd för bofasta skärgårdsbor, fritidsboende, sjöfarare med flera.

Initiativtagare
Anders Willborg och Torbjörn Malm
Kontaktperson
Anders Willborg
Telefon
070 318 94 63
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Hembygdsföreningen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
80 000 kr
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Anders Willborg
Telefon: 070 318 94 63

* Obligatorisk information