Utö ölbryggarförening - UTÖ

Föreningen ska undersöka om det finns möjlighet att brygga öl av kommersiell kvalitet och vilket intresse som finns hos restauranger på Utö att köpa lokalt producerad öl. Föreningen ska försöka att producera minst tre ölsorter av kommersiell kvalitet.

Föreningen har beviljats projektstöd från Leader Stockholmsbygd via Jordbruksverket. Pengarna har använts till inköp av semi-professionell bryggutrustning under 2016-2017. Föreningen har även haft medlemsträffar med provsmakning av öl. Målet med projektet var att undersöka intresset för en lokalproducerad öl på Utö och tre av restaurangerna har deltagit i projektet. Ett företag som heter Utö bryggeri AB har bildats och ett attefallshus som är tänkt som bryggarhus åt Utö ölbryggarförening har uppförts. 

Status Aktiv Start:sep-16 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Att producera ölsorter av kommersiell kvalitet och undersöka intresset hos tre av Utös restauranger att köpa lokalt producerad öl.

Delmål:
Föreningen kommer att genomföra medlemsträffar där egen producerad öl provsmakas.
Föreningen kommer att åka på studiebesök hos bryggerier.

Initiativtagare
Peter Nord
Kontaktperson
Peter Nord
Inblandade myndigheter och organisationer
Leader Stockholmsbygd 
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
85 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Peter Nord

* Obligatorisk information