Utökad parkering vid Kryrkviken – ORNÖ

Projektidé

Fler serviceställen i Kyrkviken kräver utökat antal parkeringsplatser. Sedan affären flyttade och brödboden och strandcaféet öppnade har efterfrågan på parkeringsplatser i Kyrkviken ökat. Samtidigt åker många med Waxholmsbolagets båtar och behovet är stort av p-platser. I dagsläget ställer sig många olovligt i backen som går ned till sjön. 

Projektet är genomfört

Projektet är genomfört och ett utökat antal parkeringsplatser finns nu i Kyrkviken. Anläggningsarbetet startade i början av juli 2017 och efter cirka en veckas arbete kunde den nya parkeringen med plats för cirka 30 bilar invigas den 14 juli 2017.

Parkeringen har blivit en stor succé för hela området. Parkeringen av bilar i backen som går ner till sjön har i princip upphört och besökare till museet och skolan har fått möjlighet till en parkering med närhet till verksamheten. Passagerare med Waxholmsbolagets linjer kan nu även parkera sina bilar på ett tillåtet och lämpligt ställe samt att skolbarnen har fått en skyddad miljö vid hämtning och lämning.

Ett stort samarbete har skett mellan fastighetsägare, grannar, berörda föreningar och organisationer, tjänstemän och politiker samt öbor och fritidsboende under projektets gång. Projektmedel har beviljats från Haninge kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm. 

Status Genomförd Start:jan-17 Slut:dec-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa fler parkeringsplatser för alla som nyttjar service och båtar mellan Utö och Stockholm och Nord Sydliga båtlinjen.

Delmål: Fixa finansiering, tillstånd från markägare, beräkna utformning.

Initiativtagare
Anders Wilborg
Kontaktperson
Anders Willborg
Telefon
070 318 94 63
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Hembygdsföreningen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
154 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Anders Willborg
Telefon: 070 318 94 63

* Obligatorisk information