Utökad plats för långtidsparkering (7-dagar) - RUNMARÖ

Projektets mål är att få till utökad plats för långtidsparkering.

Projektaktiviteter
  • Informera kommunstyrelsens ordförande om projektet.
  • Ta kontakt med trafikplanerare på Värmdö kommun.
  • Undersöka förutsättningarna (platsbesök).
  • Utforma konkret förslag.
  • Följa upp processen.
Delmål
  • Få kommunen att besluta att gå vidare med ärendet.
Status Aktiv Start:okt-17 Slut:okt-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka antal platser på långtidsparkeringen för att avlasta 24-timmarsparkeringen.

Initiativtagare
Anne Bengtsson
Kontaktperson
Anne Bengtsson
Telefon
070 591 61 10
Inblandade myndigheter och organisationer
Hembygdsföreningen
Ulla larsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Anne Bengtsson
Ulla Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Anne Bengtsson
Telefon: 070 591 61 10

* Obligatorisk information