Utökad plats för långtidsparkering (7-dagar) - RUNMARÖ

Projektets mål är att få till utökad plats för långtidsparkering.

Projektaktiviteter:

  • Informera kommunstyrelsens ordförande om projektet.
  • Ta kontakt med trafikplanerare på Värmdö kommun.
  • Undersöka förutsättningarna (platsbesök).
  • Utforma konkret förslag.
  • Följa upp processen.

Delmål:

  • Få kommunen att besluta att gå vidare med ärendet.
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka antal platser på långtidsparkeringen för att avlasta 24-timmarsparkeringen.

Initiativtagare
Anne Bengtsson
Kontaktperson
Anne Bengtsson
Telefon
070 591 61 10
Inblandade myndigheter och organisationer
Åke Bonnevier 
Hembygdsföreningen
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Anne Bengtsson
Telefon: 070 591 61 10

* Obligatorisk information