Utomhusgym - SANDHAMN

Ett utomhusgym som är fritt att använda för alla, både boende och besökare på ön. Byggt i trä och andra naturnära material så att det smälter in i miljön på ett snyggt sätt.

Delmål:

  • Ta reda på hur övriga öar har gjort sina projektansökningar
  • Utreda fysisk plats
  • Ta reda på om bygglov krävs
  • Utreda ansvarsfrågan och skapa en underhållsplan
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att det ska finnas ett gym så att boende och besökare på Sandhamn ska kunna träna på ett effektivt och kul sätt, vilken tid som helst under dygnet utan att behöva ta hänsyn till öppettider etc.

Initiativtagare
Anders Eliasson
Kontaktperson
Anders Eliasson
Telefon
070 525 59 32
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Destination Utö ekonomisk förening 
Finansiering
Möjlig
Total budget
400 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Anders Eliasson
Telefon: 070 525 59 32

* Obligatorisk information