Utveckla kulturupplevelser - MÖJA

Projektet är inriktat på att vårda och utveckla kulturupplevelser i Möjaskärgården.

Aktiviteter projektet vill genomföra:

  • Botanisk trädgård.
  • Bio: SLL Kulturförvaltning, Film Sthlm och MKU.
  • Inventering av kulturarbetare i Möjaskärgården.
  • Konst: Konstcafé och galleri, konstkurser, konstvandringar.
  • Kulturresor till och från Möja: Turistföreningen och MKU.

En bio finns på Möja sedan sommaren 2017, arbetet drivs av MKU. Arbetet med Botanisk trädgård är på gång, arbetet drivs via Ö-fonden.

En utmaning inom projektet har varit att få fram fler ideella krafter, som kan driva alla olika delar inom projektet. En bredare projektgrupp sökes för att kunna arbeta med Inventering av kulturarbetare och kulturresor. 

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att vårda och utveckla kulturupplevelser i Möjaskärgården och stärka entreprenörskapet lokalt bland kulturarbetarna.

Målet är att skapa SMASK: Skärgård Möja Aktiviteter Samverkan Kultur.

Initiativtagare
Möja Turistförening och Möja kulturella ungdomsrörelse (MKU)
Kontaktperson
Inger Olsson
Organisation
Möja kulturella ungdomsrörelse
Inblandade myndigheter och organisationer
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Inger Olsson

* Obligatorisk information