Utveckling av Norrgården - INGMARSÖ

Projektidé

Inventera befintlig verksamhet/näringsidkare och de behov som de kan identifiera. Inventera de möjligheter till stöd i projekt/utvecklingssteg som finns för utveckling av Norrgården.

Projektet är genomfört

Inventering har skett och stöd har beviljats för utveckling av verksamheten.

Exempel på genomförda aktiviteter:

  • Reparation av ladugården på Norrgården och av ett vägavsnitt vid Femsund.
  • En stor mängd mark har stängslats in i anslutning till Norrgården och fårstammen har utökats vilket givit resultat för markerna. 
  • Ett lasse-dass (modernt torrdass) på Norrgården har färdigställts under sommaren 2017, för att avlasta det klena avloppssystem som finns till byggnaden. 

Projektet har fått medel från Leader Stockholmsbygd för en del investeringar, bland annat till nytt tak till ladugården, och beviljats miljöbidrag från kommunen till inredning och installationer i ladugården. Inköp av en traktor med redskap för vallskörd och för användning som gårdstraktor har även skett med hjälp av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Skärgårdsmedel. Generösa bidrag har också givits från ö-bor för utveckling av verksamheten och Lasse-dasset har finansierats av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola.

Norrgården och bed and breakfast-verksamheten fortsätter att utvecklas. 

Status Genomförd Start:dec-16 Slut:maj-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Fortsätta driva en verksamhet som är en utvecklande tillgång för det rörliga friluftslivet och bosatta på ön.
Skapa möjligheter/arbetstillfällen i ett lokalt näringsliv.

Kontaktperson
Bertil Ågren
Organisation
Stiftelsen Norrgård och skola
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Leader 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Bertil Ågren

* Obligatorisk information