Utveckling av Norrgården - INGMARSÖ

Inventera befintlig verksamhet/näringsidkare och de behov som de kan identifiera. Inventera de möjligheter till stöd i projekt/utvecklingssteg som finns för utveckling av Norrgården.

Projektet har fått medel från Leader Stockholmsbygd för en del investeringar, bland annat till nytt tak till ladugården, och beviljats miljöbidrag från kommunen till inredning och installationer i ladugården. 

Nu har en andra ansökan om bidrag skickats till Leader som projektgruppen väntar på svar gällande. Projektet har även fått medel via Skärgårdsmedel. Målet med dessa ansökningar är att Norrgården ska kunna skörda vinterfoder själva på sikt. Sommaren 2019 kommer några hästar och 30 får att beta på markerna och Bed and Breakfast-verksamheten fortsätter att utvecklas. Projektgruppen ser dock att det behövs ett större samlat grepp för att bevara de känsliga miljöerna.  

Genomförda aktiviteter
  • Reparation av ladugården på Norrgården och av ett vägavsnitt vid Femsund.
  • En stor mängd mark har stängslats in i anslutning till Norrgården och fårstammen har utökats vilket givit resultat för markerna.  
  • Ett lasse-dass (modernt torrdass) på Norrgården har färdigställts under sommaren 2017, för att avlasta det klena avloppssystem som finns till byggnaden. Lasse-dasset finansierades av Norrgårdsstiftelsen.
Status Aktiv Start:dec-16 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Fortsätta driva en verksamhet som är en utvecklande tillgång för det rörliga friluftslivet och bosatta på ön.
Skapa möjligheter/arbetstillfällen i ett lokalt näringsliv.

Kontaktperson
Bertil Ågren
Organisation
Stiftelsen Norrgård och skola
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Bertil Ågren

* Obligatorisk information