Vägvisning - LANDSORT

För Landsorts utveckling som besöksmål är det viktigt att redan väganvisningar och skyltning upplyse om vägen till platsen. Idag finns ingen sådan vägvisning från riksväg 75 eller annat ställe. Angivna platser är för tusentals möjliga besökare platserna Herrhamra eller Torö. Ingen skyltning anger vare sig replipunkten Ankarudden eller besöksmålet orten Landsort.

Status

Ansökan om vägvisning, med kommunens och Lantmäteriverkets stöd, gick in före sommaren 2019. Besked från Trafikverket väntas i september.

Status Aktiv Start:okt-18 Slut:sep-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Få til stånd vägskyltning till Landsort, från riksväg 75 (Nynäsvägen) och andra anslutande vägar.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
40 timmar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Roland Steen

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information