Vakna på Runmarö - RUNMARÖ

Skapa en mindre stugby eller ett vandrarhem med tillgång till bad i styrsviksträsket. Samverka med projektet ”Äventyrsbana” och skapa en klätterställning i anslutning till boendet.

Delmål
  • Söka och få bygglov.
  • Hitta potentiella sponsorer.
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Möjliggöra en tillväxt genom ökad besöksnäring på Runmarö.
Möjliggöra för andra upplevelseföretag och verksamheter att bedriva verksamhet /vistas på Runmarö.

Initiativtagare
Ulrica Sporre
Kontaktperson
Ulrica Sporre
Telefon
070 811 21 19
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Ulrica Sporre
Telefon: 070 811 21 19

* Obligatorisk information