Vakna på Runmarö - RUNMARÖ

Skapa en mindre stugby eller ett vandrarhem med tillgång till bad i styrsviksträsket. Samverka med projektet ”Äventyrsbana” och skapa en klätterställning i anslutning till boendet.

Delmål
  • Söka och få bygglov.
  • Hitta potentiella sponsorer.
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Möjliggöra en tillväxt genom ökad besöksnäring på Runmarö.
Möjliggöra för andra upplevelseföretag och verksamheter att bedriva verksamhet /vistas på Runmarö.

Initiativtagare
Ulrica Sporre
Kontaktperson
Ulrica Sporre
Telefon
070 811 21 19
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Ulrica Sporre

Kontakt

Kontaktperson: Ulrica Sporre
Telefon: 070 811 21 19

* Obligatorisk information