Värna och vårda natur- och kulturlandskap på Runmarö - RUNMARÖ

Initialt sammankallas en samverkansgrupp med engagerade ö-bor och fritidsboende, markägare, skärgårdsmuseet, djurhandlare och odlare samt andra intresserade. Projektet ska omfatta både skog, odlingslandskap och kalkkollar.  En viktig bit är att koppla genomförda dd-projekt till infrastruktur, tex natur- och kulturstig. 

Projektaktiviteter
  • Söka pengar för genomförande av plan.
  • Underhand hjälpa till med ideala initiativ som pågår eller som är lätta att starta.
  • Sammanställa en karta över befintlig kunskap efter inventering och göra denna tillgänglig.
Delmål
  • Inventera och kartera och dokumentera värden. tex flora och fauna, kulturlämningar etc.
  • Identifiera aktiviteter/delprojekt, tex röjningsarbete, ö-skogsbruk. Sammanställa en prioriterad plan.
Status Aktiv Start:okt-17 Slut:okt-21 SKRIV UT
Syfte och mål

Runmarös viktigaste natur- och kulturlandskaps värden ska vårdas och värnas och vara allmänt kända och tillgängliga.

Initiativtagare
Anders Haglund
Kontaktperson
Anders Haglund
Telefon
070 378 51 46
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Claudia quas
Länsstyrelsen
Hanna williamsson
Region Stockholm
Christina larsson
Intresseföreningen 
Hembygdsföreningen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Anders Haglund
Claudia Quas
Hanna Williamsson
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Anders Haglund
Telefon: 070 378 51 46

* Obligatorisk information