Värna och vårda natur- och kulturlandskap - RUNMARÖ

Initialt sammankallas en samverkansgrupp med engagerade ö-bor och fritidsboende, markägare, skärgårdsmuseet, djurhandlare och odlare samt andra intresserade. Projektet ska omfatta både skog, odlingslandskap och kalkkollar.  En viktig bit är att koppla genomförda dd-projekt till infrastruktur, tex natur- och kulturstig. 

Projektaktiviteter:

  • Söka pengar för genomförande av plan
  • Underhand hjälpa till med ideala initiativ som pågår eller som är lätta att starta
  • Sammanställa en karta över befintlig kunskap efter inventering och göra denna tillgänglig

Delmål:

  • Inventera och kartera och dokumentera värden. tex flora och fauna, kulturlämningar etc
  • Identifiera aktiviteter/delprojekt, tex röjningsarbete, ö-skogsbruk. Sammanställa en prioriterad plan. 
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Runmarös viktigaste natur- och kulturlandskaps värden ska vårdas och värnas och vara allmänt kända och tillgängliga.

Initiativtagare
Anders Haglund
Kontaktperson
Anders Haglund
Telefon
070 378 51 46
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Intresseföreningen 
Hembygdsföreningen
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Anders Haglund
Telefon: 070 378 51 46

* Obligatorisk information