Vatten och natur - innovation och hållbar ekoturism - GÄLLNÖ

Utreda hur miljön ska förbättras och hur miljön kan utvecklas ur ett näringsperspektiv.

Aktiviteter

  • Utveckla marina näringar.
  • Undersöka sötvattentillgång.
  • Undersöka alternativa odlingar.

Koppling till aktörer: Sportfiskarna, Fiskerivårdsstyrelsen, KTH, SLU, RFB.

Status Aktiv Start:sep-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Analys av möjligheter - Vilka äger vattnet? Utredning, kartläggning, studentprojekt.

Delmål:
Se över gammal utredning och se över hur andra har gjort, tex musselodling Västervik.

Initiativtagare
Mikael Hedlund
Kontaktperson
Mikael Hedlund
Telefon
073 899 32 82
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Ina ununger, Deshira flankör
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
KTH, Vattencenter, Södertörns högskola 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Mikael Hedlund
Ina Ununger
Deshira Flankör

Kontakt

Kontaktperson: Mikael Hedlund
Telefon: 073 899 32 82

* Obligatorisk information