Vattenförsörjning Sandhamn - SANDHAMN

Sandhamn har under kritisk period (sommarveckorna 8 veckor) ont om vatten. Problemet behöver lösas både på lång och kort sikt. Kortsiktigt kan det lösas exempelvis genom:

  • Tank / extra reservoar
  • Avsaltningsanläggning
  • Rör från fastlandet

Delmål: Förstudie om vattenförsörjning.

Sandhamns företagarförening har fått medel beviljat för förstudien om vattenförsörjning via Leader Stockholmsbygd.

Status Aktiv Start:mar-17 Slut:maj-21 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa vattenförsörjningen för Sandhamn.

Initiativtagare
Tom Enning
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Malin bellander, Lars öberg
Länsstyrelsen
Tomas norberg
Region Stockholm
Christina larsson
Företagarföreningen
Karin almlöf
Leader Stockholmsbygd 
Susanne ortmanns
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Karin Almlöf
Malin Bellander
Lars Öberg
Tomas Norberg
Christina Larsson
Susanne Ortmanns

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information