Viltvårdsgrupp Nämdö

Starta en viltvårdsgrupp. Gruppen ska samla fastighetsägare, jakträttsinnehavare och jägare på Nämdö med fokus på att vårda viltstammarna på ön. Dovhjortstammen idag på Nämdö uppgår till ca 300 individer.

Delmål:

  • Bilda en viltvårdsgrupp.
  • Minska dovhjortstammen.
  • Hålla ön fortsatt fri från vildsvin.

En viltvårdsgrupp har startat. I nuläget går den mesta tiden till att få kontroll på och om möjligt minska dovhjortstammen. Viltvårdsgruppen har 2 möten per år och samlas dessutom till hjorträkning en kväll per år i april-maj.

Status Aktiv Start:dec-14 SKRIV UT
Syfte och mål

Syftet är att skapa livskraftiga viltstammar, med så liten påverkan som möjligt på privata trädgårdar och odlingar, samt åkrar/ängar/betesmarker som nyttjas av öns lantbruksföretag Östanviks Gård.

Initiativtagare
Jon Fjärdhäll
Kontaktperson
Jon Fjärdhäll
Telefon
070 377 92 40
Finansiering
Behövs ej
Total budget
Ingen kostnad.
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Jon Fjärdhäll

Kontakt

Kontaktperson: Jon Fjärdhäll
Telefon: 070 377 92 40

* Obligatorisk information