Wifi-zon - UTÖ

Projektidé

Projektidén är att skapa en wifi-zon i området runt Utö Värdshus, det innefattar inköp av utrustning och organisering, inloggningssystem mm. Wifi-zon benämns en plats med publik WLAN-täckning, det vill säga ett område där man kan ansluta sin wifi-utrustade enhet till en trådlös accesspunkt.

Projektet är genomfört 

Mast är uppförd och system och aktiv utrustning finns på plats.

(Foto: Christoffer Thuresson-Björn, Skärgårdsstiftelsen)

Status Genomförd Start:dec-14 Slut:dec-20 SKRIV UT
Initiativtagare
Utö värdshus
Kontaktperson
Stefan Guldstrand
Telefon
070 739 55 00
Organisation
Utö Värdshus
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Finansiering klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Guldstrand
Telefon: 070 739 55 00

* Obligatorisk information