Wifi-zon - UTÖ

Projektidé

Projektidén är att skapa en wifi-zon i området runt Utö Värdshus, det innefattar inköp av utrustning och organisering, inloggningssystem mm. Wifi-zon benämns en plats med publik WLAN-täckning, det vill säga ett område där man kan ansluta sin wifi-utrustade enhet till en trådlös accesspunkt.

Projektet är genomfört 

Mast är uppförd och system och aktiv utrustning finns på plats.

(Foto: Christoffer Thuresson-Björn, Skärgårdsstiftelsen)

Status Genomförd Start:dec-14 Slut:dec-20 SKRIV UT
Initiativtagare
Utö värdshus
Kontaktperson
Stefan Guldstrand
Telefon
070 739 55 00
Organisation
Utö Värdshus
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
Finansiering
Finansiering klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Guldstrand
Telefon: 070 739 55 00

* Obligatorisk information