Wifi-zon - UTÖ

Wifi-zon benämns en plats med publik WLAN-täckning, det vill säga ett område där man kan ansluta sin wifi-utrustade enhet till en trådlös accesspunkt. Projektidén är att skapa en wifi-zon i området runt Utö Värdshus, det innefattar inköp av utrustning och organisering, inloggningssystem mm.

Projektet är genomfört. Mast är uppförd och system och aktiv utrustning finns på plats.

(Foto: Christoffer Thuresson-Björn, Skärgårdsstiftelsen)

Status Genomförd Start:dec-14 Slut:dec-20 SKRIV UT
Initiativtagare
Utö värdshus
Kontaktperson
Stefan Guldstrand
Telefon
070 739 55 00
Organisation
Utö Värdshus
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Erik josephson
Länsstyrelsen
Tomas norberg
Region Stockholm
Christina larsson
Företagarföreningen
Thomas hjelm
Finansiering
Finansiering klar
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, Landstingets skärgårdspolitiska program, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Stefan Guldstrand
Erik Josephson
Tomas Norberg
Christina Larsson
Thomas Hjelm

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Guldstrand
Telefon: 070 739 55 00

* Obligatorisk information