Wild Coust - RUNMARÖ

Tillgodose öbor, besökare och naturturister, möjligheten att upptäcka vildmarken i Stockholms skärgård. I skog och på hellmarker, på kobbar och skär. Utfärd i öppen båt för sälsafari och fågelexkursioner. Specialanpassade turer för till exempel skolklasser och föreningar. Samarbete med lokala guider och naturbevakare.

Delmål:

  • Vidareutbildning i trädklättring. Hitta lämplig båt för utflykter
  • Utforska möjlighet till ekonomiskt stöd för uppstartsprojekt
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Starta en näringsverksamhet kring turism och friluftsliv i skärgårdens vildmarker.

Initiativtagare
Elias Blücher
Kontaktperson
Elias Blücher
Telefon
076 308 33 00
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Elias Blücher
Telefon: 076 308 33 00

* Obligatorisk information