Om kartorna

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning. Landstinget har pekat ut kärnöar som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt. Således ska utvecklingspotential ges till företag, verksamheter och bebyggelsestruktur. Utpekade kärnöar är Arholma, Tjockö, Tynningö, Ramsö, Gällnö, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö och Utö. Länsstyrelsen har valt att komplettera kärnöarna med ett antal öar/ögrupper som benämns skärgårdssamhällen, vilka är Yxlan, Blidö och Ljusterö.

Skärgården har speciella förutsättningar och transporter i skärgården måste ske med färja eller båt. Generella kriterier och metoder för att mäta tillgång till service utgår från vägförbindelse. Båtresor i skärgården är mer tidskrävande och innebär vanligtvis högre kostnader. Förhållandena blir naturligtvis särskilt svåra under vintern. Kartorna ovan har till syfte att tydliggöra och visualisera en del av skärgårdens förutsättningar. Statistiken är från år 2014 och informationen är senast uppdaterad den 20 mars 2017.